Biuletyn Informacji Publicznej

Kluczowe osoby

                                                                        


Wykaz osób sprawujących kluczowe funkcje i ich kompetencje 


Dyrekcja Szkoły

mgr Krystyna Puzio  -  Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Bandziak  -  Wicedyrektor Szkoły

 


 


Copyright © 2021. All Rights Reserved.