www.sp-nowogrod.pl


A oto logo Naszej szkoły
 

o Pracownicy

o Klasy

o Rada Rodziców

o Samorząd Szkolny

o Kalendarz imprez

o Ważniejsze wydarzenia

o Nasze osiągnięcia

o Wspierający

o Nasza historia

o Przydatne linki

  A oto tarcza Naszej szkoły
 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

w Nowogrodzie Bobrzańskim

Nasza Szkoła

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w obiekcie Miejsko - Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Szkolna 6.

Zapytanie ofertowe

Kosztorys ofertowy

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


Wnioski o przyjęcie do Szkoły bądź kontynuację nauki w Szkole Podstawowej

Zasady rekrutacji do Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim na rok szkolny 2017/2018

Karta zgłoszenia dziecka do Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego nr 1

Karta zgłoszenia dziecka do Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego nr 2


o o o
o o

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Szkolny zestaw programów nauczania

Przedmiotowy system oceniania - klasy 1-3

Przedmiotowy system oceniania - klasy 4-6


Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Zajęcia logopedyczne


Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowogrodzie Bobrzańskim


ZARZADZENIE NR 0210/08/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 1 września 2014. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.


Regulamin korzystania z szafek szkolnych