Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

StartWykaz podręczników  obowiązujących w roku szkolnym 2021/22 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie BobrzańskimZapytanie ofertowe na usługę kateringu.

Załącznik 1 - formularz ofertowy

Załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik 3 - oświadczenie

Załącznik 4 - klauzula informacyjna


Procedura zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przebywającym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły w związku z COVID-19 - Procedury-Covid19.pdf


Zarządzenie Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej 

Klauzula informacyjna

Regulamin organizacji nauczania na odległość w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim.Zapraszamy do naszej galerii...