Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

Start


Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

1 - Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański.

 

2 - Uchwała nr XLIV/246/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

3 - Uchwała nr XLIV/247/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obwiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium.


4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim.Informacja dla rodziców

Od 1 stycznia 2023 r. zmianie ulegają zasady płatności za obiady:

·                opłaty należy uiszczać na rachunek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

·                nr 09 9657 0007 0020 0213 3856 0001

·                w terminie do 10 każdego miesiąca

·                cena obiadu 6,00 zł x ilość dni żywieniowych w miesiącu

·                opis na przelewie: imię i nazwisko dziecka

Nie zmienia się sposób powiadamiania i firma dostarczająca

Odpisy zgłaszać (sms) do godz. 8:00 danego dnia pod nr tel. 603 698 334

PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI NA NUMER KONTA I PRAWIDŁOWE OPISANIE PRZELEWU


Za obiady za m-c styczeń 2023 płacimy nie wcześniej jak po 1 stycznia 2023.


Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/23 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim