Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

StartWytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych


OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 – ZAPISY I OPŁATY


Obiady w szkole rozpoczynają się od 02 września 2022r.
Zapisy wyłącznie pod numerem telefonu 603 698 334.
Cena obiadu 9,00 zł X ilość dni żywieniowych w miesiącu.
Wpłaty za obiad proszę dokonywać do dnia 10-tego każdego miesiąca na konto: Pizzeria Pierogarnia TONIA, ul. Pocztowa 2,
66-010 Nowogród Bobrzański
nr: 05 1140 2004 0000 3502 8039 4242
W tytule przelewu należy podać: za jaki miesiąc i rok wpłata, imię i nazwisko ucznia lub pracownika szkoły oraz nazwę szkoły.
Odpisy proszę zgłaszać do godz. 8:00 danego dnia pod nr tel. 603 698 334
 

Osoby, które mogą korzystać z posiłku refundowanego proszone są o składanie wniosków w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie BobrzańskimWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/23 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie BobrzańskimWytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Wykaz podręczników  obowiązujących w roku szkolnym 2021/22 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie BobrzańskimProcedura zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przebywającym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły w związku z COVID-19 - Procedury-Covid19.pdf