Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

Start


                                                ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę cateringu o wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych netto dla uczniów, którzy będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

w roku szkolnym 2024/2025

Zapytanie ofertoweLista uczniów przyjętych do klasy pierwszej na

rok szkolny 2024/2025

1.    Abramowicz Katarzyna

2.    Borowczak Lilianna

3.    Buganik Gniewomir

4.    Cieślewicz Marcel

5.    Jan Ciosmak Zofia

6.    Cupak Zuzanna

7.    Czerw Mikołaj

8.    Galon Jowita

9.    Inglot Tobiasz

10.Kaczmarek Mateusz

11.Kowalczyk Weronika

12.Mrówczyński Oliwier

13.Panachida Oliwia

14.Szwarc Marianna Katarzyna

15.Szych Kacper

16.Walczyński Wojciech

17.Wcisło-Wardencka Łucja

18.Zapotoczny Marcel

19.Żak Emiluisz
Rekrutacja 2024

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

Potwierdzenie woli przyjecia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zdoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku.

Klauzula informacyjna.

Zarządzenie 16/2024  Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego.

Uchwałą Nr XLIV/246/2017 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego.

Uchwała Nr XLIV/247/2017 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego.
ZARZĄDZENIE NR 022.3.2024

DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. JANUSZA KORCZAKA

W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

 z dnia 17 stycznia 2024 r.

 w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem oraz Polityki Ochrony Dzieci w  Szkole Podstawowej Nr 1

im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim


Standardy Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.ZARZĄDZENIE NR 022.11.2023

DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. JANUSZA KORCZAKA

W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

 z dnia 01 września 2023 r.

 w sprawie czasowego wyłączenia Sali gimnastycznej i terenu wokół niej oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac remontowo - budowlanych w  Szkole Podstawowej Nr 1

im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim
Informacja dla rodziców

Zasady płatności za obiady:

·       opłaty należy uiszczać na rachunek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

·       nr 09 9657 0007 0020 0213 3856 0001

·       w terminie do 10 każdego miesiąca

·       cena obiadu 7,20 zł x ilość dni żywieniowych w miesiącu

·       opis na przelewie: imię i nazwisko dziecka

Nie zmienia się sposób powiadamiania i firma dostarczająca

Zgłoszenia i odpisy informować telefonicznie lub sms do godz. 8:00 danego dnia pod nr tel. 603 698 334


Jadłospis na bieżący miesiąc.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej


Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

(przydział gabinetów)

L.P

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy

Numer Gabinetu

1.

 

I a

Jermakowicz Marzena

20

2.

 

I b

Janowska Joanna

32

3.

 

II a

Dwornik Justyna

22

4.

 

II b

Kapusta Bożena

26

5.

 

III a

Tomczyk Małgorzata

21

6.

 

III b

Długosz Ewa

25

7.

 

IV a

Paczwa Natalia

37

8.

 

V a

Śmiech Łukasz

41

9.

 

VI a

Maliszak Jolanta

40

10.   

 

VI b

Goździk Alicja

42

11.   

 

VII a

Starek Alicja

43

12.   

 

VII b

Sawicki Tomasz

45

13.   

 

VIII a

Sobków Joanna

39

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Dni ustawowo wolne od pracy:

·       Wszystkich Świętych- 1 listopada 2023r. (środa),

·       Narodowe Święto Niepodległości- 11 listopada 2023r. (sobota),

·       Boże Narodzenie- 25-26 grudnia 2024r.,

·       Nowy Rok- 1 stycznia 2024r.(poniedziałek)

·       Trzech Króli – 6 stycznia 2024r.(sobota)

·       Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024r. (poniedziałek)

·       Święto Pracy- 1 maja 2024r. (środa)

·       Święto Konstytucji 3 maja 2024r.(piątek)

·       Boże Ciało – 30 maja 2024r. (czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe: 12 lutego- 25 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca- 2 kwietnia 2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 21 czerwca 2024r.

Ferie letnie: 21 czerwca- 31 sierpnia 2023r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

30-31. 10. 2023 (przed Wszystkimi Świętymi- pn i wt)

02. 05. 2024r. (czw)         

14 -16. 05. 2024r.- egzamin ósmoklasisty

31. 05. 2024r. (po Bożym Ciele- pt)

 Harmonogram spotkań z rodzicami (pierwszy czwartek w miesiącu)

Ogólne (obowiązkowo wszyscy nauczyciele dostępni dla rodziców w godzinach 17.00- 18:00)

07.09.2023r. 09.11.2023r., 18.01.2024r., 07.03. 2024r., 09.05.2024r.

Spotkania indywidualne

Wszystkie klasy optymalnie w godzinach 16:00- 17:30 lub po ustaleniu z rodzicami ( przynajmniej 1 spotkanie w semestrze- obecność rodzica obowiązkowa).

 Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja śródroczna

17 stycznia 2024r.- rada klasyfikacyjna

24 stycznia 2024r.- rada podsumowująca

Klasyfikacja końcoworoczna

12. 06. 2024r.- rada klasyfikacyjna

19. 06. 2024r.- rada podsumowująca


Rozpoczęliśmy udział w akcji Lidla SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW. Zbieramy na nowo Talenciaki. Szkoła została zarejestrowana i można je samodzielnie przypisywać do konta lub przekazać do szkoły i zrobimy to samodzielnie.
Szczegóły akcji i regulamin dostępne na www.lidl.pl/szkoly.
Wszystkich chętnych zapraszamy do akcji. Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "KOCHAM
POLSKĘ"


Konkurs pod patronatem:

 Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer
 Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka,
 Prezydenta Katowic Marcina Krupy,
 Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej
okazji Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił wielkiego polskiego
astronoma jednym z patronów bieżącego roku. Zadaniem uczestników
Konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej lub fotografii rozwijających
twórczo następujące  tematy:
1. Portret Mikołaja Kopernika (praca plastyczna).
2. Plakat promujący postać M. Kopernika lub upowszechniający jego
dorobek naukowy.
3. Praca plastyczna nawiązująca tematycznie do szeroko rozumianych
astronomicznych zainteresowań M. Kopernika.
4. Fotografia, której głównym motywem będzie piękno nieba nad Polską

Regulamin Konkursu w załączeniu.Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych