Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przebywającym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim zgodnie z wytycznymi MEiN, GIS, MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły w związku z COVID-19


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Janusza Korczaka w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM w roku szkolnym 2023/2024