Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim


ZARZĄDZENIE NR 022.3.2024 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem oraz Polityki Ochrony Dzieci w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim


Standardy Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.


Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przebywającym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim zgodnie z wytycznymi MEiN, GIS, MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły w związku z COVID-19


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Janusza Korczaka w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM