Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

Informacje dla rodziców:


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

 

UWAGA  Pozycje z czerwoną literą R oznaczają zakup podręczników przez rodziców. Pozostałe podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkołaInformacje o terminach turnusów rechabilitacyjnych dla dzieci rolników ZARZĄDZENIE NR 022.3.2024

DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. JANUSZA KORCZAKA

W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

 z dnia 17 stycznia 2024 r.

 w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem oraz Polityki Ochrony Dzieci w  Szkole Podstawowej Nr 1

im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie BobrzańskimZasady płatności za obiady:

·       opłaty należy uiszczać na rachunek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

·       nr 09 9657 0007 0020 0213 3856 0001

·       w terminie do 10 każdego miesiąca

·       cena obiadu 7,20 zł x ilość dni żywieniowych w miesiącu

·       opis na przelewie: imię i nazwisko dziecka

Nie zmienia się sposób powiadamiania i firma dostarczająca

Zgłoszenia i odpisy informować telefonicznie lub sms do godz. 8:00 danego dnia pod nr tel. 603 698 334
Jadłospis na bieżący miesiąc.

Wykaz alergenów w posiłkach.

Program orientacji zawodowej dla klas I-VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim


INFORMACJE DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Dni ustawowo wolne od pracy:

·       Wszystkich Świętych- 1 listopada 2023r. (środa),

·       Narodowe Święto Niepodległości- 11 listopada 2023r. (sobota),

·       Boże Narodzenie- 25-26 grudnia 2024r.,

·       Nowy Rok- 1 stycznia 2024r.(poniedziałek)

·       Trzech Króli – 6 stycznia 2024r.(sobota)

·       Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024r. (poniedziałek)

·       Święto Pracy- 1 maja 2024r. (środa)

·       Święto Konstytucji 3 maja 2024r.(piątek)

·       Boże Ciało – 30 maja 2024r. (czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe: 12 lutego- 25 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca- 2 kwietnia 2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 21 czerwca 2024r.

Ferie letnie: 21 czerwca- 31 sierpnia 2023r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

30-31 X 2023 (przed Wszystkimi Świętymi- pn i wt)

02.05.2024r. (czw)         

14 - 16.05.2024r.- egzamin ósmoklasisty

31.05.2024r. (po Bożym Ciele- pt)

 Harmonogram spotkań z rodzicami (pierwszy czwartek w miesiącu)

Ogólne (obowiązkowo wszyscy nauczyciele dostępni dla rodziców w godzinach 17.00- 18:00)

07.09.2023r. 09.11.2023r., 18.01.2024r., 07.03. 2024r., 09.05.2024r.

Spotkania indywidualne

Wszystkie klasy optymalnie w godzinach 16:00- 17:30 lub po ustaleniu z rodzicami ( przynajmniej 1 spotkanie w semestrze- obecność rodzica obowiązkowa).

 Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja śródroczna

17 stycznia 2024r.- rada klasyfikacyjna

24 stycznia 2024r.- rada podsumowująca

Klasyfikacja końcoworoczna

12.06.2024r.- rada klasyfikacyjna

19.06.2024r.- rada podsumowująca


Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, projektów i innowacji pedagogicznych oraz konkursów szkolnych i pozaszkolnych w roku szkolnym 2023/2024


Konsultacje dla uczniów i rodziców rok szkolny 2023/2024

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Czas realizacji/ godzina lekcyjna

Gabinet

 

1.

Puzio Krystyna

środa 14:30-15:30 lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu

Dyrektora

 

2.

Barbara Bandziak

piątek 6l         12:45-13:45

45

3.

Bublis- Tyczyńska Weronika

W dowolnym terminie po ustaleniu z nauczycielem

46

4.

Ks. Cioch Leszek

czwartek 5l      11:50-12:50

46

5.

Chlebowska Oliwia

środa 6l           12:45-13:45 

psychologa

6.

Długosz Ewa

wtorek 5l          11:50-12:50

25

7.

Dwornik Justyna

piątek 5l         11:50-12:50 

22

8.

Frączak Krzysztof

wtorek 7l         13:40-14:40

43

9.

Goździk Alicja

poniedziałek 6l 12:45-13:45

42

10.

Grotkiewicz Jacek

czwartek 7l      13:30-14:30

36

11.

Gwóźdź Beata

wtorek 4l          11:00-11:30

środa 4l           11:15-11:30

piątek 4l           11:30-11:30

świetlica

12.

Janowska Joanna

środa 6l           12:35-13:35 

32

13.

Jermakowicz Marzena

czwartek 5l      11:50-12:50

20

14.

Kapusta Bożena

czwartek           7:00-8:00

26

15.

Laskowska- Kabała Dorota

czwartek            7:00-8:00 

44

16.

Maliszak Jolanta

czwartek  6l    12:45-13:45          

40

17.

Paczwa Natalia

środa 5l           11:50-12:50

22

18.

Pawlisiak Lech

co 2 tygodnie/ piątek

16:15- 17:15

40, 39

19.

Rogasik Zofia

czwartek 7l      13:45-14:45

biblioteka

20.

Sawicki Tomasz

wtorek 6l          12: 45-13:45            

sala

gimnastyczna

21.

Sobków Joanna

poniedziałek 8l 14:35-15:35

39

22.

Staniszewska Anna

2 i 4 tydzień w miesiącu

czwartek- 15:20-16:20

37

23.

Starek Alicja

wtorek 4l         10:35-11:35 

43

24.

Surowiec Aleksandra

wtorek 7l         13:40-14: 40

23

25.

Ślemp- Zielińska Zuzanna

wtorek 8l          14:35-15:35 

41

26.

Śmiech Łukasz

czwartek 5l      11:50-12:50

 

sala

gimnastyczna

27.

Tomczyk Małgorzata

poniedziałek 6l 12:45-13:45

21

28.

Zeman Agnieszka

piątek 5l           11:50-12:50

41

29.

Drozdek Grażyna

w dowolnym terminie po ustaleniu z nauczycielem

46

 

UWAGA: Istnieje możliwość konsultacji w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem.

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przebywającym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły w związku z COVID-19.


Regulamin 

organizacji nauczania na odległość 

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka

 w Nowogrodzie Bobrzańskim