Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

Get Adobe Flash player

Informacje dla rodziców:Dni ogólnych spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/18:

- 14 września

- 26 października

- 14 grudnia

- 18 stycznia

- 22 marca

- 17 maja


Dni dodatkowo wolne od pracy dydaktyczno - wychowawczej w roku szkolnym 2017/18:

- 2, 3 listopada 2017r.

- 30 kwietnia 2018r.

- 2, 4 maja 2018r.

- 1 czerwca 2018


Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 Wykaz podręczników


Uczniowie klas 1-7 otrzymują  do wypożyczenia wszystkie podręczniki przedmiotów obowiązkowych (za wyjątkiem religii i języka niemieckiego)


Rada Rodziców

Kwota składki wynosi 40 zł od rodziny na cały rok szkolny


W roku szkolnym 2017/2018 Ubezpieczenie uczniów decyzją Rady Rodziców  w GOTHAER oddz. Poznań

Tel. Infolinii - 22 469 69 69

rok szkolny 2017/2018

Seria PWA Nr polisy 122742

Ubezpieczenie NNW - suma ubezpieczenia 20.000 zł

Poprzednia polisa rok szkolny 2016/2017

Seria INB Nr polisy 030383

Ubezpieczenie NNW - suma ubezpieczenia 13.000 zł


Dziennik elektroniczny  www.synergia.librus.pl