Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

Get Adobe Flash player

RODO

Osobą odpowiedzialną za Ochronę danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim jest pan Jarosław Sak e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl

W związku z wejściem w życie przepisów RODO przedstawiamy  klauzulę informacyjną i klauzulę informacyjną dotyczącą konta na portalu Facebook

Klauzula dotycząca zdalnego nauczania

Klauzula dla pracowników

Monitoring wizyjny – klauzula informacyjna 

Klauzula dotycząca rozpowszechniania wizerunku

Klauzula informacyjna - dostęp do informacji publicznej

Klauzula - zamówienia publiczne

Klauzula najmu pomieszczenia